Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

داشتن وزن و اندامی ایده آل و جذاب آرزوی همه افراد است و برای رسیدن به این آرزو افراد مختلف معمولاً روش ها و متد های مختلفی را در خصوص مورد امتحان قرار می دهند . استفاده از انواع برنامه ها و رژیم های لاغری ، مصرف دارو های موجود در بازار ، انجام ورزش ها و فعالیت های بدنی و ... از جمله روش هایی است که امروزه بسیار پر طرفدار می باشند .

رازهای لاغری

شهریور 05, 1397

بهترین صبحانه را بخوریم ، با وجود اینکه باید به همه وعده های غذایی اهمیت داد اما صبحانه جایگاه ویژه ای دارد . صبحانه باید احساس سیری را در ما ایجاد کند و جلوی هوس های بی مورد ما را بگیرد . دست کم در وعده صبحانه 400 تا 500 کالری به بدنتان برسانید . زیرا با این کار قند خون را در حالت نرمالی قرار خواهید داد .

آووکادو ،  این ماده دارای انتی اکسیدان و بتاکاروتن و با وجود چربی های غیراشباع  می تواند حافظه را نیرومندتر کند . آواکادو نه تنها کلسترول خوب را بالا می برد بلکه کلسترول بد را نیز را نیز کاهش می دهد . اگر به فکر جلوگیری از بیمارهای قلبی هستید آواکادو مصرف کنید . هر آواکادو 30 گرم چربی دارد و دارای 322 کالری است . روزانه مصرف یک و نیم عدد از این ماده بدون مانع است .

ﺳﻼﻣﺖ روح و روان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ  راﺑﻄﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺬاب و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .  اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺮوف " ﺷﺮط داﺷﺘﻦ روﺣﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ" ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن و وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

همان گونه که می دانیم فرآیند هضم غذایی بسیار پیچیده و داراي مراحل خاصی است. این فرآیند از هنگامی که غذا وارد دهان می شود توسط دندان ها شروع می گردد. دندان ها ، معده و روده ها از جمله اندام هایی هستند که هر کدام به نوعی غذا را به اجزاي کوچکتري تقسیم کرده و باعث می شوند که مواد مغزي مورد نیاز بدن به راحتی جذب گردند. سرعت تجزیه و جذب غذاهاي مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و این عمل همچنین به ساز و کار بدن نیز بستگی دارد . راه کارها و روش هاي زیادي در این خصوص وجود دارد که به سرعت و کیفیت هضم و جذب غذاها و انواع دیگر خوراکی ها کمک می نمایند . در این مطب سعی داریم شما را با این روش ها آشنا کنیم .

صفحه1 از4