مد کلمه‌ای‌ ‌فرانسوی است که البته در انگلیسی نیز از آن استفاده می شود. مد را در یک بیان ساده می توان به درک خواص ظاهری لباس و شناخت موقعیت اجتماع نسبت به پوشش افراد دانست. در اصطلاح، عبارت است از روش و طریق ه‏ای موقتی که براساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه و سبک زندگی آنها گفته می شود. ریشه‌ اصلی‌ کلمه مد ، به لاتین و شاید قبل از لاتین به رم باستان برمی‌گردد .در ترجمه‌ی‌ مد میتوان گفت آن چیزی که در جریان و رایج است یا می‌گویند‌ ‌چیزی که تعلق به روز دارد و خلی جدید است واژه مد در لغت‏به معنای سلیقه، روش واسلوب، … به کار می‏رود و مد را می توان در شکل لباس پوشیدن، معاشرت و تزیین و نوع آداب پذیرایی و معماری خانه وصنعت پوشاک ...... به کار برد.مد در همه موارد زندگی ما استفاده می شود. در کشورمان طی چند سال گذشته حرکت‌های بسیار ارزشمند و ماندگار در ارتباط با نهادینه‌کردن فرهنگ «مد» انجام داده است. هیچ چیز به زیبایی زیستن در زمان حال نیست و واژه آخرین مد در واقع تلاشی است برای به روز کردن شیوه های زندگی کردن و توجه به مد، گاهی به عنوان تلاشی برای سازگار شدن با محیط اطراف، برقراری ارتباط و تجلی احساسات شخصی تلقی می شود.